Четврти разред – природа и друштво

Уобичајен

контр рељеф и воде

контролна вежба материјали

Немањићи

писмо из Бразила

путовање

Србија некад

тест земљиште

контролна вежба

Advertisements

Четврти разред – математика

Уобичајен

контролна вежба

мрежа квадра

обим троугла

писмени задатак  писмени задатак (2)  писмени задатак  писмени задатак

површина (2) површина (3) површина  површина

предзнање

провера знања (2)  провера знања  провера знања тест

Четврти разред – српски језик

Уобичајен

врста речи 1 врста речи 2 врста речи 3

диктат

забавни задаци

заменице и бројеви

језичко-граматичка вежба (2)  језичко-граматичка вежба

личне заменице

полугодишња провера знања

придеви

Прича јесење виле

систематизација (2)  систематизација

служба и врста речи  служба речи у реченици  слузба и врста речи 2  слузба и врста речи

управни и неуправни говор   управни и неуправни говор

Трећи разред – математика

Уобичајен

множење двоцифрених и једноцифрених бр

множење и дељење (2)  множење и дељење (3)  множење и дељење (4)  множење и дељење

множење до 1000

дељење (2)  дељење (3)  дељење дељивост бројева

једначине

контролна вежба

петомин. пров.

равоугаоник и квадрат

Други разред – математика

Уобичајен

вежбање сабирање

вежбање

дужина дужи крива и права линија права и полуправа  права полуправа дуж

задаци за размишљање

задаци са две операције  једначине вежбање

задаци са две операције

множење 2,3,4,5,10  множење   толико пута већи

контролна вежба (2)  контролна вежба (3)  контролна вежбамножење

непознати сабирак

Други разред – српски језик

Уобичајен

абецеда

број именица  властите именице  именице (2)  именице (3)  именице

квиз

комплет настаних листића

настави причу

обавештајне реченице  реченице  реченице

укрштеница

употреба великог слова

црвенкапа шаљиве

народне песме

шта смо научли

Први разред – математика

Уобичајен

jedan_ dva_ tri_ cetiri_ pet_ sest_ sedam osam_ devet_

блок20 блок20-1 блок20_5а блок20_4 блок20_5 блок20_6_1

бојим и бројим

број4_1 број4_2

бројеви 1,2,3

бројеви до 100_1 бројеви до 100_2

бројеви од 0до10  бројеви од 1 до 5 бројево од 0до10

вежба залепи

вежба2 вежба4 вежба5 вежба6 вежба7 вежба10 вежба11 вежба15 вежба16 (2) вежба16 вежба17 (2) вежба17 вежба18

гусеница

до броја 5

дoмине1 домине5 домине2 домине4

допуна до 10_1  допуна до 10_3  допуни до 20

за толико већи_мањи број  за толико веци_мањи број

заграде1 заграде2 (2) заграде2

задаци за размишљање

задаци са две операције задаци са две операције2

задаци1  задаци2  задаци3  задаци4

занимљиви задаци занимљиви задаци2 занимљиви задаци3 занимљиви задаци4 занимљиви задаци5

збир и разлика збир три броја збир три броја1 збир три броја2 (2) збир три броја2

збирка задатака

здруживање до 10

контролна вежба контролна вежба2

маце