Category Archives: ПРВИ РАЗРЕД

Први разред – математика

Уобичајен

jedan_ dva_ tri_ cetiri_ pet_ sest_ sedam osam_ devet_

блок20 блок20-1 блок20_5а блок20_4 блок20_5 блок20_6_1

бојим и бројим

број4_1 број4_2

бројеви 1,2,3

бројеви до 100_1 бројеви до 100_2

бројеви од 0до10  бројеви од 1 до 5 бројево од 0до10

вежба залепи

вежба2 вежба4 вежба5 вежба6 вежба7 вежба10 вежба11 вежба15 вежба16 (2) вежба16 вежба17 (2) вежба17 вежба18

гусеница

до броја 5

дoмине1 домине5 домине2 домине4

допуна до 10_1  допуна до 10_3  допуни до 20

за толико већи_мањи број  за толико веци_мањи број

заграде1 заграде2 (2) заграде2

задаци за размишљање

задаци са две операције задаци са две операције2

задаци1  задаци2  задаци3  задаци4

занимљиви задаци занимљиви задаци2 занимљиви задаци3 занимљиви задаци4 занимљиви задаци5

збир и разлика збир три броја збир три броја1 збир три броја2 (2) збир три броја2

збирка задатака

здруживање до 10

контролна вежба контролна вежба2

маце

 

Први разред – српски језик

Уобичајен

захтеви правилног лепог писања

разумевање прочитаног

разумевање прочитаног 2

комшијска мачка

осмосмерка

вежбa

слова1

слова2

слова3

језичке игре

почетно читање и писање

речи супротног значења

шта смо научили

А а азбука

ред речи у реченици

речи

повежи

прочитај па нацртај

енигматика

две руке

50_